Blog

Sistemul de adapare si alocarea/efectiv de bovine

 

    Fumizarea din abundentă a ape potabile de calitate este foarte importanta pentru producţa de lapte şi sănătatea animalelor. Apa necesara zilnic pentru adaparea bovinelor este influențata de temperatura aerului, conținutul de substantă umedă din furaje şi producția de lapte. In mod normal, vacile consumă intre 30 si 100 1itri de apă în 24 de ore. În condiții de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori, într-un interval de 24 de ore, în funcție de distanța față de sursa de apă. Având în vedere că vacile se adapă de obicei în timpul furajării sau imediat după furajare, în sistemele cu stabulație liberă se recomanda instalarea mai multe adăpători automate, astfel încât animalele să aibă mai multe optiuni.

    Viteza de adăpare la vacile de lapte este de 10 — 20 litri pe minut, in cazul unei suprafațe de apă liberă. Vacile preferă apa cu o temperatură de 15 — 20°C, lucru care influențează pozitiv producția de lapte. Bovinele sorb apa şi preferă adapare în zone libere.

   Amplasarea adăpătorilor colective se recomandă în locurile în care bovinele pot consuma apă în cantități necesare.

   Bovinele trebuie să aibă acces la cantitatea necesara de apă potabilă sau să-şi satisfacă necesarul de lichide din alte surse.

    Sistemele de stabulaţie liberă

    În sistemele de stabulatie liberă este recomandata utilizarea adăpătorilor colective în locul celor cu clapetă. Pentru fiecare grup de animale trebuie să existe două adăpători colective.

    Capacitatea recomandată a unei adăpători pentru stabulatie libera este de 200-300 de litri de apă, iar debitul apei să fie de cel putin 10 litri/minut. Volumul jgheabului se reduce la aproximativ 100 de litri, dacă instalația de apă asigura un debit de 15-20 de litri/minut.

    Dimensionarea instalaţiei de furnizare a apei

    In mod normal, boxele trebuie prevăzute cu două surse de apă, deci cel puţin două adăpători cu clapetă. Adăpătorile se pot instala în spaţiul despărţitor dintre două boxe, astfel încât să poata fi utilizate de vacile din ambele boxe.

    Este indicat ca o adăpătoare cu clapetă fie orizontală şi largă. Adăpătoarea trebuie să fie adâncă atat cat animalul să poată introduce botul până la nivelul de 3-4 cm de la fundul adăpătorii. La viţei, este bine ca adăpătorile să nu poată fi complet golite.

   Pentru adăpătorile cu clapetă, sistemul de alimentare cu apă trebuie să asigure un debit de cel puţin 10 litri/minut/adăpătoare, când 20% din efectiv de animale bea apă in acelasi timp. Când debitul apei scade la sub 7 litri/minut, frecvenţa şi timpul de adăpare cresc.

    Adăpători cu clapetă

    Adăpătoarea cu clapetă se monteaza de obicei deasupra ieslei sau lângă zona de furajare, pentru evitarea vărsarii apei in zona de odihnă. Experimentele realizate în Ungaria arata o creştere a frecvenţei de adăpare precum si o scădere a consumului de apa. In acelasi timp s-a constatat o crestere a producţiei de lapte la vacile care au folosit adăpători cu clapetă, comparativ cu cele care au folosit adăpători colective. La adăpătorile cu capetă, consumul a fost de 3- 5 litri/minut comparativ cu cele colectibe care au un consum de 10 litri/minut.

    Adăpători colective

    Locul ideal pentru instalarea adăpătorilor colective este pe aleea de trecere sau în zona de furajare. În jurul adapatorilor colective este necesar suficient spațiu liber, pentru ca bovinele să poată trece pe lângă cele care se adapă. Se recomandă o adâncime de 0,1-0,2 metri şi o lățime de cel puţin 40 de centimetri.

Recomandări privind adăpătorile

a) Adăncimea adăpătorii

b) Nivelul de umplere

c) Nivelul de apă care trebuie să rămănă constant

Vaca poate adopta o poziţie de adăpare naturală atunci când apa se află la 0,70 – 0,80 metri faţă de locul unde stă.

Pentru ca vacile să se poată adăpa în mod natural, înălţimea la care se află apa trebuie să le permită înclinarea capului vacii la un unghi de 60°, în plan orizontal.

    Igiena

Dispozitivele de adăpare trebuie să fie curăţate în mod regulat deoarece nu poate fi evitata contaminarea apei din adapatori cu dejectii, resturi de furajare sau urina. Este indicat ca adapatorile să fie concepute astfel încât să se poată depune cât mai puţină mizerie şi să faciliteze curăţarea acestora.

    Furnizarea apei

    Conducta principală de alimentare cu apă a adapatorilor este indicat să fie facuta ca un sistem tip circuit, astfel încât sa permita recircularea apei, în acest fel evitandu-se îngheţarea apei pe perioada iernii.

    Toate instalaţie de furnizare a apei intr-o fermă trebuie să fie rezistentă la îngheţ. Conducta principal cu apa poate fi protejată de îngheţ prin montarea unei pompe de recirculare sau a unui conductor electric.

    Temperatura apei influnţează consumul de apă, consumul furajer şi producţia de lapte al vacilor. Studiile de specialitate menţionează un efect negativ al apei cu o temperaturtă prea scăzută sau prea mare. Un studiu suedez arată că apa consumată la 3 grade Celsius a dus la scăderea  producţiei de lapte, in comparatie cu nivelul obţinut la o temperatură a apei situată în intervalul 10-24°C. Un alt studiu realizat vara arata că vacile care au avut acces la apă de băut cu temperatura de 10 grade au ingerat o cantitate mai mare de substanţă uscată şi a crescut producţia de lapte comparativ cu situaţia în care au primit apă cu o temperatură de 28 de grade.

    Pentru a asigura maximizarea producţiei de lapte, se recomandă adaparea cu apă cu temperatura în intervalul 15-20° Celsius, atât vara cât şi iarna.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

FacebookInstagramYoutubeWhatsApp
X